zaterdag 15 maart 2008

Genealogie III

Framenten van Genealogiën Mooij, de Mooij, Moijen, Moyaerts e.d.
Voor allen geldt, gesorteerd alfabetisch op plaats en per file op chronologie uitgewerkt m.b.v. tabs voor de generaties. De plaatsnaam geeft de oudste vermelding aan van de in het file vermelde takken. Momenteel komt hier niet meer zoveel bij. Binnen de bestanden komen soms plaatsen voor uit andere regio’s, want mensen verhuizen. Ik hou de families echter bij elkaar.File, "Mooij-plaats onbekend", bevat afbeelding en gegevens over de penning uit 1635 van Klaes Klasen Moey, waarop tevens vermeld Claesien Cornelis M. en een Oost-Indiëvaarder, naast werk van schilder D.J.Mooij en Cornelis Pietersz. de Mooy).
Fragmenten Genealogieën Mooij (1300-1950)
Afbeeldingen Mooij
Fragmenten Genealogieën de Mooij (1300-1950)
Afbeeldingen de Mooij
Fragmenten Genealogieën Moijen, Moyaerts e.d. (1200-1600)
Verzameld i.v.m. oorsprong van de naam, dus alleen de alleroudste.

Onderzoek Mooij

Niet alle Mooijen en familie's Mooij of de Mooij hoeven verwant te zijn. De familienaam is n.a.w. meestal afgeleid van de voornaam Moyaert. Dit was net zo'n naam als Reinart bijvoorbeeld. Uit vele verschillende voornamen zijn achternamen ontstaan, zoals Jansz. en zo dus ook uit de voornaam Moyaert en Reinart of Goyaert. Moyaert is de volledige voornaam, die meestal werd afgekort tot Moij of Moije, net zoals Jan van Johannes. Er zijn dus ook achternamen Moysz. en Moyensz. e.d. Mensen met de familienaam Reinen, stammen dus af van een Reinhardt en de familie van Goyen van een Goyaert. Deze achternamen zullen echter nog ver in de middeleeuwen zijn ontstaan en niet meer terug te vinden, omdat de bronnen nu eenmaal er niet zijn om dat aan te tonen. Mensen met de naam Mooij stammen waarschijnlijk dus af van een middeleeuwse man met de naam Mooije of Moyaert, maar dat hoeft dus niet voor allen dezelfde man te zijn. Voorbeelden van patroniemen, voornamen en aliassen Mooij, die nog wel gevonden en gepubliceerd en door mij verzameld, vindt u in deze ook hierboven vermelde: map. Er zit wel een file bij met een hele oud patroniem, zoals in file Leiden maar dat wil niet zeggen dat alle Mooijen nu net van die afstammen. Nog een voorbeeld van wat ik betoog: Mooij-Monnickendam onder verwijzing naar dit file. Theoretisch zouden verschillende families Mooij en Mooijen toch verwant kunnen zijn met oude takken van de oudste familie Mooij uit Amersfoort, maar dat valt niet te bewijzen.

Een uigebreidere versie van deze hele site, met overzicht van alle plaatsnamen